Zdravíme všechny Tanečníky! Dnes pro Vás máme dlouho očekávaný rozhovor… Představíme Vám našeho speciálního hosta, velkou ikonu pro spoustu tanečníků, několikanásobného Mistra světa, Vladislava Untu! Dnes budeme primárně mluvit o motivaci, kariéře a samozřejmě o tanci. Užijte si to!
Hello dear Dancers! Today we have for you a long awaited interview.. We want to introduce you our special guest, a great icon for many dancers and multiple World Champion, Vladislav Untu! Today we will primarily talk about career, dancing and motivation, just enjoy!

1. Ahoj Vláďo! Jak se dnes máš a jak reaguješ na tuhle těžkou globální situaci?

Ahoj, cítím se výborně, děkuji.
Situace je docela těžká, zejména byla na začátku, protože jsme nevěděli, jak na to reagovat, ale nakonec jsme našli řešení.
Toto období hrálo velmi důležitou roli a dalo nám všem velkou lekci. Stále jsme bez soutěží, ale měli jsme konečně spoustu času analyzovat náš tanec, naši kvalitu, náš systém trénování a udělat to dobrým způsobem odlišným.
Modlíme se za všechny naše příbuzné, blízké lidi a samozřejmě za celé lidstvo, aby tuto situaci zvládlo a rychleji na ni zapomnělo, aby se vrátilo do normálního života …
Už jsem jeden rok neviděl svou rodinu, takže se za to velmi často modlím.

1. Hello Vlad! How are you today and what do you think about this situation?        

Hi, I am very good, thank you.
The situation is quite hard, especially was in the beginning because we didn’t know how to react to that, but in the end we found the solution.
This period played a very important role, and meant a big lesson for us. We’re still without comps, but we had a lot of time finally to analyze our dance, our quality, our system of practice and to make it working different in a good way.
Anyway, we pray for all our relatives, close people and of course for all humanity to pass this situation, to forget it faster and to come back to our normal life…
I haven’t seen my family already for one year, so I’m praying very often for that.

Untu - Baryshnikova Vienna LAT

2. V roce 2019 jste s Polinou vyhráli všechny tituly mistra světa v kategorii Mládež. Napsali jste se do historie WDSF! Jak jste to dokázali?

Jsme velmi rádi, že jsme zapsali naše jména do historie WDSF!
Nedokážu popsat emoce roku 2019 ..
Samozřejmě, jak jsem řekl v mnoha rozhovorech, všechno je možné, nejdůležitější je být na správné cestě, věřit v to, co děláte, a vždy tvrdě pracovat, protože talent je jen bonus😉

2. You have won all the World titles in Youth with Polina in 2019. You wrote yourself into WDSF history! How did you make this possible?

We are very happy that we put our names into history of WDSF!
Can’t describe that emotions of 2019..
Of course as I said in many interviews everything is possible, the most important is to be on the right way, to believe in what you do, and work hard always, cause talent is just a bonus😉

3. Jak vlastně začlo to Vaše divoké a šíleně úspěšné dobroudružství s Polinou?

To je na dlouhé povídání, ona mi nejprve napsala. Tančil jsem s mojí ex-partnerkou 10 let. Bylo to tedy dlouhá cesta. Mohl jsem tak rychle rozhodovat. Nakonec jsme měli try-out v Moldavsku a po dvou měsících, 29. dubna, jsem poprvé přijel do Petrohradu a začali jsme spolu tančit. Žijí tam naši 2 standardní trenéři (Evgeny Zavyalov a Ludmila Shvetsova). V té době jsem jel také na svůj první kemp v do italské Molinelly, kde jsme začali spolupracovat s našimi učiteli Gabrielle a Annou Goffredo, Rosario Guerra a Grazia Benincasa.

3. How actually started your crazily successful journey with Polina?

That’s a long story actually, she wrote me first. I was dancing with my x partner for 10 years. So, that was a long trip. I could take so fast decisions. In the end we had a try-out in Moldova. And after two months , on 29th of April, I came to Saint Petersburg for the first time and we have started dancing together. There are living our 2 standart, Russian teachers (Evgeny Zavyalov and Ludmila Shvetsova). Also on that time I went on my first camp in Molinella, Italy, where we have started working with our teachers Gabrielle and Anna Goffredo, Rosario Guerra and Grazia Benincasa.

Untu - Baryshnikova - Standard

4. Udržujete svůj vztah na profesionální úrovní?

Ano, jsme ve velmi dobrém vztahu, jsme také velmi dobří přátelé a partneři, a takovémto stavu jsme schopni se nejvíce posouvat vpřed.

4.  Do you keep your relationship professionally?

Yes, we are in very good relationship, we are very good friends and partners as well, and like that we keep progressing a lot.

5. Jaký je tvůj největší zážitek ve tvé taneční kariéře?

Samozřejmě jeden z největších zážitků, který nezapomenu je poslední Mistrovství světa 2019 ve standartu, kde jsme vyhráli poslední titul. Hodně jsme plakali s Polinou, protože jsme pro to strašně dřeli a nakonec se to stalo možným.

5. What was the most beautiful memory of your dancing life?

Of course one of the greatest memory I can’t forget is the last world championship in 2019
When we won the last title
We cried a lot with Polina, cause we worked a lot for it, and finally it became possible

Untu - Baryshnikova - Timisoara

6. Jste mladí, talentovaní a předurčeni jako další taneční generace. Jaké jsou vaše cíle?

Jako příští generace, která již brzy přijde na taneční parket, máme mnoho velkých a pro někoho nemožných cílů.
Nemohu vám je všechny říct, protože jich nejdříve chceme dosáhnout.
Jedním z nich je však vytvoření nového stylu, nové ikony pro taneční svět!

6. You are young, talented and determined as the next generation of dancing. What are your goals?

As the next generation that already is coming very soon on the floor we have many big and for somebody impossible goals. I can’t tell you all of them, cause first I want to achieve them.
But one of them is to create a new style, a new icon for dance world!

7. Kolik hodin denně trénujete?

Prakticky, začínáme každý den mezi 11-12 dopoledne. Někdy ještě dříve a končíme ve 22:00, záleží na okolnostech.

7. How many hours per day do you practice?

Practically, we start every day from 11-12 AM. Sometimes even earlier and finishing at 22:00, so it depends.

8. Jaké je tvé oblíbené taneční video?

Moje oblíbené taneční video je náš vítězný tanec z Mistrovství světa mlédeže ve standartu v Rumunsku. Spousta emocí a energie vyšla ven v tomto slowfox.

8. What is your favorite dance video?

My favorite dance video is the honor dance of the world championship Youth Standard in Romania. It was our 6th title of the year. Lot of emotions and energy that went out in that slowfox.

9. Jaké je tvé životní motto?

Mám spoustu slov od spousty lidí, kteří mě inspirují a motivují.
Jedno z mých oblíbených je:

“ Nemodlete se pro lehký život, modlete se pro sílu, díky které vydržíte těžký život.”

-Bruce Lee

 

9. Whats your life motto?

I have many words of many popular people from who I get mottos and motivation.
One of my favourite is:

“ Do not pray for an easy life, pray for the strength to endure a difficult one.”

-Bruce Lee

10. Jaká je tvoje každodenní motivace probudit se a jít cvičit do haly?

Každý den se probouzím s plánem na celý den a přemýšlím, jak se mohu zlepšit. Samozřejmě proto, že mám před sebou velmi velký cíl a nemohu přijít o čas.
Každá minuta má význam pro můj život, pro mou budoucnost a pro to stát se nejlepší!

10. Whats your daily motivation to wake up and go practice to the hall?

Everyday I wake up with the plan already in my mind about all the day and thinking how I can become better.
Of course because I have a very big goal in front of me and I can’t lose the time.
Every minute has an importance for my life, for my future and for becoming the best!

Untu - Baryshnikova - Vienna

11. Než jsi zahájil tak úžasnou cestu s Polinou, byl jsi také skvělý tanečník, ale ne tak úspěšný, jako teď. Jaký je rozdíl mezi tím, co bylo dříve a co je teď? 

Před Polinou jsem tančil s bývalým partnerem 10 let, byla to také dlouhá cesta a ano, byl jsem úspěšný, ale na jiné úrovni. Do Poliny jsem nevěděl, co je skutečný taneční svět Protože jsem byl tak často mimo hranice Moldavska Takže když vlastně začnu tančit s Polinou, přijdu jako nový chlapec na jeho první lekci Zpočátku to bylo velmi vzrušující, po trochu těžké příčině mi bylo jen 16, bez rodičů, v Itálii, Rusku V jistém smyslu sám na celém světě Ale adaptoval jsem se velmi rychle, protože jsem věděl, proč jsem tam přišel, stát se šampiónem ..

11. Before you have started such an amazing journey with Polina you have been also great dancer, but not as succesful as now. Whats the difference between now and before?

Before Polina, I was dancing with my ex partner for 10 years, it was a long trip as well and yes, I was successful but at another level.
Till Polina I didn’t know what is the real dance world
Cause I was so often out of the borders of Moldova
So actually when I start dancing with Polina I come like a new boy at his first lesson
Firstly was very exciting, after a bit hard cause I was only 16 , without parents, in Italy, Russia
In a sense alone in whole world
But I was adapting very fast cause I knew why I came there
To become a champion..

Děkujeme Vám, že jste si přečetli dnešní rozhovor. Doufáme, jste si od takové osobnosti, jako je Vláďa Untu, i něco odnesli.
Thank you so much for reading our interview with amazing Vlad Untu. We hope, that it was an inspiration and motivation for you.
WatchMagazine.cz

WATCHMAGAZINE.cz Informace o světových značkách dámských a pánských hodinek

Godla do Stardance nechtěl!

Godla do Stardance nechtěl!

Jednou z tváří nového ročníku StarDance je i Zdeněk Godla (46). Herec, který se dostal do povědomí rolí Franty ze seriálu Most!, se k nabídce ze soutěže stavěl zprvu negativně. Zlomilo ho až to, že...

číst více
Interview Dominika Rošková

Interview Dominika Rošková

Zdravíme všechny tanečníky, dnes máme tu možnost představit Vám skvělou tanečnici, finalistku taneční reality show Let's dance, a několikanásobnou Vícemistryni Slovenska, Dominiku Roškovou. Pokud...

číst více
Tanec Vám prozradí sexuální kvality

Tanec Vám prozradí sexuální kvality

Ženy jsou přímo fascinovány muži, kteří umí dobře tančit. Jamajští vědci pátrali po tom, proč tomu tak je. V kurzu jsou podle nich symetričtí tanečníci, kteří se pohybují mnohem lépe, a jsou proto...

číst více
První šampionát v roce 21

První šampionát v roce 21

Včera proběhl první letošní Národní šampionát v kombinaci deseti tanců. Konalo se tak ve Sportovní hale Kojetín a to již po čtvrté v řadě. Po dlouhé době se zde sjela celá česká taneční scéna, což...

číst více
Deník tanečníka #potreninku

Deník tanečníka #potreninku

#potreninku Po tréninku se v tanečníkovi mísí pocit štěstí, únavy a někdy bezmoce... Je těžké se někdy donutit jít na trénink, ale je strašně těžké zapomenout na únavu z předchozích tréninků, které...

číst více
Deník tanečníka #blackpool

Deník tanečníka #blackpool

Když jsem se tam vydával kdysi poprvé, tak jsem si pořídil na tu slávu nový béžový oblek, který zcela jistě okouzlí všechny taneční celebrity, které my kamarád co se mnou letěl sliboval. Když jsem...

číst více