Nejprve vysvětlení a trochu historie.

Taneční sport se institucioval ve dvacátých letech minulého století. Celý proces vyšel z Anglie, kde byly první soutěže moderního typu, ale kde bylo vše založeno na tanečních studiích. Hlavní organizační impuls vyšel z Německa, ale paradoxně první evropská federace byla založena v Praze v roce 1935. My jsem byli v té době velmi aktivní a také úspěšní.
Problém nastal po 2.SV, kdy se světový vývoj tanečního sportu dostal plně do rukou německých funkcionářů. Ti šli jednoznačně cestou sportu a zahájili jednání s MOV o zařazení do programu LOH.

Madis Abel & Alexandra Galkina

Našim národním problémem se stala nálepka „buržoazního sportu“.

Díky úsilí nadšenců se ale podařila najít cesta jak taneční sport zachovat – stala se z něj kulturní aktivita a soutěže se konaly jako soutěže umělecké tvořivosti mládeže, které se napojily na taneční kurzy.
Přestěhovali jsme se do kulturních domů a získali docela slušné podmínky. Nájmy se neplatily, všichni všechno dělali zadarmo a nějaká koruna se dala vydělat vystupováním na plesech a jiných kulturních akcích.  Celé naše tancování řídil Ústav pro kulturně vzdělávací činnost (ÚKVČ) spadající pod MK ČR.
Po uvolnění politické situace se obnovily snahy vrátit se ke sportovnímu pojetí a výsledkem bylo založení ČSAST (později přejmenované na ČSTS) a obnovení našeho členství v mezinárodní organizaci International DanceSport Federation (IDSF, nyní WDSF).

Sportovní cesta byla potvrzena přijetím ČSTS do ČASPV a přechodem pod hlavičku MŠMT, přijetím do ČOV a roce 2019 do ČUS.

Tento přechod nebyl ale jednoduchý, protože pod hlavičkou MK ČR jsme měli docela příjemné živobytí a sport nám nic nenabízel. Ani ostatní sporty nás mezi sebe přiliš nebraly a trvalo dost dlouho než se nám podařilo sportovní veřejnost přesvědčit a získat její podporu.
Část naší členské základny (většinou pod vlivem tanečních mistrů, kteří vedli taneční kluby) vystupovala proti nově nastoupené cestě a když se jim nedařilo zvrátit tento vývoj, odcházeli právě do SUT, nebo zakládali jiná uskupení, např. ČAT.

Madis Abel, Alexandra Galkina

Z naší původně jediné organizace pro taneční sporty se postupně vyčlenily i disciplíny, které nebyly v mezinárodním programu WDSF (Standardní a latinskoamerické tance) a vzniklo CDO (dříve ČMTO), ČSARR (R&R) a další.

Toto však lze nazvat přátelským rozchodem, protože to vedlo k mohutnému rozvoji všech osamostatnělých disciplín a to i v mezinárodním měřítku aniž by byly narušeny vzájemné vztahy a respekt.

Současný svět tanečního sportu je rozdělen na:

Sportovní větev, představovanou WDSF (členem je ČSTS), jejíž přidruženou organizací je R&R a která vyhlásila za svoje disciplíny i disciplíny IDO (viz dále), zejména breaking (zajistila jejich účast na YOG a nyní i LOH). Sdružuje národní federace a právně je sportovním sdružením dle švýcarského práva.

International Dance Organisation (IDO) – streatové, disko a módní disciplíny (členem je CDO), s nejasně definovaným vztahem ke sportu (proto MOV požádal o organizaci soutěží v breakingu právě WDSF).

Původně profesionální světová federace World Dance Council (WDC, dříve WD&DSC), která soupeří s WDSF a pořídila si i tzv. Amatérskou ligu. Formálně jde také sportovním směrem, ale není zapojena do světových a evropských struktur. Nesdružuje také národní federace, ale jednotlivce a organizace. Právní forma je ltd. Členem je také SUT.

Uměleckou větev, představovanou World Artistic Dance Federation (WADF), která se vymezuje ve své misi definicí  „Artistic competitive dancing is first and foremost Art and Culture“. Členy jsou organizace, kluby a školy a také jednotlivci. Z ČR jsou členy ČAT, SUT, Endowment Fund International Youth Forum Festivals (se sídlem v Praze, ale pod ruským vedením), několik tanečních škol a jednotlivců spojených s těmito školami.

Pasha Zvychaynyy & Oxana Lebedew

Současné postavení v ČR a tvář se dá odvodit z oficielních webových stránek:

SUT (www.sut.cz) – je profesním sdružením, které sdružuje učitele tance – taneční mistry z Čech, Moravy a Slezska (často i členy ČSTS). Jeho členy nejsou aktivní sportovci a má tedy spíše charakter profesní komory. Pro podporu své kurzové činnosti spolupracuje s ČAT a organizuje soutěže HOBBY úrovně (pokud bychom používali sportovní terminologii, organizuje sport pro všechny). Vzhledem ke členství ve WADF však dává přednost uměleckému pojetí.
Na svých stránkách uvádí, že jsou zaevidováni v NSA jako sportovní organizace a jsou členy Sdružení sportovních svazů ČR.
Překvapující je jejich obrat ke sportu, když celou svojí historií se profilovali jako společenská zábava a jsou členy organizací, které vystupují proti sportovním světem uznané struktuře tanečních disciplín.

ČAT (nemá vlastní webové stránky. Nemá ani doplněné informace a základní dokumenty ve spolkovém rejstříku). Ze zveřejněných výsledkových listin (rok 2019 a 2020) je zřejmé, že organizace má v ČR lokální charakter (cca 6 klubů) a vzhledem k velkému množství disciplín a kategorií je sporná hodnota udělovaných mistrovských titulů.
Vypisované disciplíny suplují ve zjednodušené formě i disciplíny, které mají ČSTS a CDO. Vzhledem k připojení se k WADF je však upřednostňovaná umělecká stránka tanečních výkonů.

Závěrem je možno konstatovat, že v oblasti sportu se jasně etablují ČSTS a CDO, které mají jasnou celostátní strukturu, pravidelné soutěžní systémy, zajišťují reprezentaci ČR a mají vlastní vzdělávací a licenční systém. Obě organizace také jednají o možnosti spojení a vytvoření jednotné unie, která by vytvořila velmi silný subjekt a nabídla členství i dalším sportovně tanečním organizacím (ČSARR, CACH, …).